EL PROJECTE
 Objectius
 Implantació
 Matemàtiques interactives

 

   Estàs a » Inici » El Projecte » Implantació  
 
Implantació  

El Sistema d'Avaluació Continuada ha evolucionat molt desde els seus origens, va néixer la finalitat de millorar la docència de les matemàtiques dels estudis d'Enginyeria Industrial i Enginyeria Tècnica de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, cercant una major implicació i participació dels alumnes en aquesta matèria i fent ús de programes de càlcul simbòlic i d'internet com a via de comunicació.

Imatge d'un problema del Sistema d'Avaluació Continuada

Actualment l'ACME és utilitzat per 44884 alumnes en un total de 603 assignatures. Aquest conté una gran varietat d'exercicis de diferents tipus depenent de l'assignatura que es treballi. El repositori d'exercicis de l'ACME conté 10485 problemes a disposició dels professors i alumnes que l'utilitzen.

Exemple de problema de química

Exemple de problema d'Entitat-Relació de Base de Dades

L'ACME disposa de diferents mòduls per atendre les diferents necessitats curriculars d'una classe, mòduls d'Autoaprenentatge, d'Atenció a la Diversitat, d'Exàmens, ...

Exemple de portafoli

A més a més l'ACME Mobile permet als professors i alumnes accedir a l'ACME des de qualsevol lloc utilitzant un telèfon mòbil 3G o una PDA.

ACME Mobile - La versió de l'ACME per mòbils d'última generació i agendes electròniques

 
Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística - Escola Politècnica Superior - Universitat de Girona